Men mugallym | |
Kämil Bilim

Şahamçalarymyz

Aşgabat şäheri

Aşgabat

Aba Annaýew köçesiniň 53-nji jaýy

Balkan welaýaty

Balkanabat

6-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy, Magtymguly şaýoly, Kiçi söwda merkeziniň 2-nji gaty.

Aşgabat şäheri

Büzmeýin "Erjeller"

Büzmeýin etraby, Ýaşlar köçesi 1-nji jaýy

Daşoguz welaýaty

Dashoguz

region.7

KERKI

Kerki şäheriniň S.Nyýazow köçesiniň 118-nji 'Ç' jaýy

Aşgabat şäheri

Mental (Aşgabat)

Mäti Kösäýew köçesi 68

Balkan welaýaty

Mental (Balkanabat)

6-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy, Magtymguly şaýoly, Kiçi söwda merkeziniň 2-nji gaty.

Daşoguz welaýaty

Mental (Dashoguz

region.7

Mental (KERKI)

Kerki şäheriniň S.Nyýazow köçesiniň 118-nji 'Ç' jaýy

Lebap welaýaty

Mental (Türkmenabat)

41-nji mekdep Kamaz sentr aralyk

Lebap welaýaty

Türkmenabat (adults)

41-nji mekdep Kamaz sentr aralyk